„Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama“ – to je osnovni cilj inovativnog Erasmus+ projekta koji pruža podršku unapređenju položaja osoba sa intelektualnim smetnjama. Projektom se teži većoj samostalnosti učesnika, pristupu prilagođenim informacijama i resursima, kao i izgradnji inkluzivnijeg društva.

Projekat je rezultat partnerstva između Humanitarnog društva Bethesda i Udruženja za zaštitu interesa osoba sa intelektualnim teškoćama Čongrad okruga iz Segedina. Fondacija Tempus podržava projekt sa 60.000 evra. Program je počeo 1. septembra 2023. godine i trajaće 12 meseci.

Osnovna misija je promovisanje samozastupanja, upotreba razumljivog jezika i poboljšanje kvaliteta života učesnika. Specifičnost projekta je angažovanje korisnika usluga kao zastupnika, koji će za svoj doprinos biti novčano nagrađeni.

Inovativnost leži u participativnom pristupu, vođena načelom „Ništa o nama, bez nas“. Projekat popunjava prazninu u oblasti pristupačne komunikacije u Srbiji i podstiče saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama.

Aktivnosti obuhvataju: zapošljavanje 20 osoba sa intelektualnim teškoćama, jačanje partnerstava, saradnju sa četiri nove međunarodne organizacije s ciljem osnivanja Informativnog centra za pristupačan jezik, realizaciju dve obuke za učesnike, 9 radionica, sertifikaciju stručnjaka i kreiranje edukativnih materijala, uključujući pravila za lako razumljiv jezik.

Za dodatne informacije, posetite web stranicu Humanitarnog društva Bethesda ili Facebook stranicu projekta „LépÉsKéK“

Categories: LépÉsKÉK