Basic Therapy

U okviru Programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini, raspisanog od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Savez udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini realizuje projekat pod nazivom „Za dostojanstveni život osoba sa intelektualnim invaliditetom u Vojvodini”.

U Humanitarnom društvu Bethesda kao članici Saveza, u okviru ovog projekta se odvijaju aktivnosti pod nazivom „Basic Therapy – kompleksna terapija za decu do 16 godina”. Aktivnosti su započele u martu mesecu i imaju za cilj očuvanje i razvoj potencijala dece sa smetnjama u razvoju kroz razvoj psihomotorike i senzornu stimulaciju.

Realizovane aktivnosti obuhvataju procenu stanja dece, individualne i grupne terapije, kao i savetodavne aktivnosti sa roditeljima. Cilj ovih aktivnosti je pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama kako bi im se omogućio kvalitetan i dostojanstven život.

Važno je naglasiti da se ove aktivnosti sprovode sa velikom pažnjom i posvećenošću kako bi se obezbedio optimalan razvoj dece sa smetnjama u razvoju. Uključenost roditelja u proces terapije je od velikog značaja za postizanje pozitivnih rezultata, te se savetuje aktivno učešće roditelja u svim fazama terapije.

Kroz ove aktivnosti, nadamo se doprinosu unapređenju kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju i stvaranju inkluzivnog društva koje pruža podršku svim svojim članovima.