Služba za podršku deci sa smetnjama u razvoju

SavetodavneiI terapijske usluge službe za podršku deci sa smetnjama u razvoju namenjene su deci od 0 do 16 godina i njihovim porodicama.

Tretmane i dijagnostiku sprovode defektolog-oligofrenolog, logoped, neuro-senzomotrni terapeut i psiholog.

Roditeljima kojima je potreban savet u vezi vaspitanja dece, stimulativne aktivnosti, tretman i/ili procena stanja deteta, usluga je dostupna u našoj opštini bez potrebe za putovanjem u druge centre.

Ukoliko želite, u mogućnosti ste da kontaktirate naše stručne radnike:

Arabela Varga, dipl. psiholog – porodični savetnik, porodični edukator

Aniko H. Varmuža, MA defektolog-oligofrenolog

Ilma Černik – dipl. pedagog, neuro-senzomotorni terapeut (Basic Therapy, Longikid, TSMT)

Enike Mišinski – defektolog-oligofrenolog, ABA asistent