Čas šansa

Programske aktivnosti „Čas Šansa”  se odvijaju od  2005 godine osnovnim i srednjim školama grada i opštine Bačka Topola. U okviru iteraktivnog časa se trudimo da na privlačan način informišemo i senzibilišemo mlade ljude.

Ciljevi časa su:

– podizanje svesti okoline u vezi osoba sa invaliditetom,

– upoznavanje OSI i njihove problematike,

– smanjivanje predrasuda dizanje stepena tolerancije,

– druženje sa osobama sa invaliditetom.

– upoznavanje sa pravima, životima, emocijama osoba sa invaliditetom

Želimo mlade ljude da suočimo da se  uklanjanjem  raznovrsnih barijera osobe sa invaliditetom  mogu biti ravnopravni članovi našeg društva.

Najveđim rezultatima smatramo časovi uvek protiču u lepom raspoloženju, đaci su opušteni i veseli. Hrabro postavljaju  svoja pitanja i stupaju u konakt sa osobama sa invaliditetom. Redovno izražavaju  želju da se ponovo vide i druže međusobno i da više saznaju o životu, mislima i osećajima osoba sa invaliditetom. Čak ima više primera za to da kasnije učesnici programa postanu volonteri Društva i na osnovu stečenih doživljaja izaberu strukovne studije ili obuke vezane za osobe sa invaliditetom.

Dosadašnji partneri na programu: