Inkluzivne igraonice

Inkluzivno razvojne igraonice su namenjene deci sa smetnjama u razvoju i deci tipičnog razvoja uzrasta od 4 do 12 godina. Cilj igraonica za inkluzivne dečije grupe je da kroz igru i razvojno stimulativne aktivnosti sva deca steknu pozitivna iskustva i model saradnje u heterogenim grupama. Igraonice sprovodi tim stručnjaka različitih profila: defektolog, psiholog, logoed, reeadukator psihomotorike i pedagog.

Učešće u razvojno inkluzivnim igraonicama pored razvoja ličnih potencijala, pozitivno utiče na stavove koje deca imaju prema različitostima. Kao rezultati se pojavljuju bolje prihvatanje vršnjaka, empatija i poštovanje, veća svestnost i odgovornost prema potrebama druge dece.