Psihološko savetovalište

U sklopu programa “Podrška roditeljima – psihološko savetovanje” H. D. Bethesda već od  2010 godine realizuje interaktivna predavanja-radionice na psihološke teme za roditelje svojih korisnika. Tokom 2014. godine otpočeta su i individualna savetovanja za roditelje koji su za tim pokazali potrebu i zainteresovanost.

Ciljna grupa programa su prvenstveno roditelji korisnika usluga Humanitarnog društva Bethesda. S obzirom na to da svakodnevna intenzivna briga i rad sa osobama sa posebnim potrebama vremenom značajno iscrpljuje resurse pojedinca, cilj programa je pružanje pomoći roditeljima u očuvanju sopstvenog mentalnog zdravlja, odnosno upoznavanje sa pojedinim tehnikama iz oblasti pozitivne psihologije koje su lako primenljive u svakodnevnom životu i pomažu u negovanju pozitivne slike o sebi i sopstvanom životu.

Podržavajući aktivan pristup životu program doprinosi tome da učesnici razviju osećanje kompetentnosti i celovitosti, a samim tim i da postanu rezilijentniji na svakodnevne izvore stresa i lakše se snose sa životnim izazovima.

Višegodišnja kontinuirana realizacija programa Psihosocijalne podrške doprinosi sistematskom povezivanju porodica koje imaju člana sa posebnim potrebama i formiranju mreže za podršku.

Promovisanjem programa se senzibiliše i lokalna sredina za potrebe MNRO i OSI, odnosno potrebe njihovih porodica i postepeno se povećava društvena uključenost ovih porodica u život lokalne zajednice.

Ukoliko želite, u mogućnosti ste da kontaktirate našeg stručnog radnika:

Arabela Varga, dipl. psiholog – porodični savetnik, porodični edukator