Humanitarno društvo „Bethesda” iz Bačke Topole je nevladina organizacija koja je osnovana 2003. godine kao udruženje građana sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Od tada kontinuirano pruža usluge socijalne zaštite, zastupa interese osoba sa invaliditetom i kroz razne aktivnosti doprinosi njihovoj socijalnoj i društvenoj inkluziji.

Opširnije

Categories: Dešavanja