Zahvaljujući Fondaciji Bethlen Gabor u 2019. godini H. D. Bethesda je uvela novu uslugu u Službi za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju. Basic Therapy je kompleksna terapija motorno-senzornog karaktera za razvoj nervnog sistema, namenjena deci 5-16 godina.

Categories: Dešavanja