Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, obišao je dnevni boravak za odrasla lica „Betežda“ u Bačkoj Topoli. Tom prilikom, ministar Đorđević poklonio je korisnicima računar i razgovarao sa zaposlenima o problemima sa kojima se suočavaju u njihovom svakodnevnom radu, kako bi pomogli u rešavanju.

Dnevni boravak postoji od 2003, kao udruženje građana koje ima za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, ali i njihovih porodica. Trenutno ima 13 korisnika, a kako kaže predsednica tog Udruženja, najveći problem predstavlja nedostatak novca i dotrajalo vozilo za prevoz osoba ometenih u razvoju.

Categories: Dešavanja