Ministar obećao pomoć za dnevni boravak „Beteždu“

Nedostatak novca, neadekvatni prostor, dotrajala vozila – to su zajednički problemi skoro svih dnevnih boravaka u kojima borave lica sa smetnjama u razvoju. Jedna od tih ustanova je i „Betežda“ u Bačkoj Topoli koju je posetio ministar za rad, zaposljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, najavljujući pomoć u obezbeđivanju boljih uslova za rad.

Humanitarno društvo „Betežda“ u Bačkoj Topoli osnovano je 2003. godine, kao udruženje građana, sa ciljem da se unapredi kvalitet života osoba sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Dnevni boravak ima 13 korisnika koje zaposleni odvoze i dovoze na posao kako bi sa njima radili. Ova ustanova ima licencu, a za kvalitetniji i sigurniji rad im nedostaje novca.

OPŠIRNIJE

 


Comments are closed.