2012

 1. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD – BAČKA TOPOLA
 2. FOTO »RIND« – BAČKA TOPOLA
 3. P. »KOMGRAD« – BAČKATOPOLA
 4. O. CRVENOG KRSTA – BAČKA TOPOLA
 5. OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ – BAČKA TOPOLA
 6. OSI/MHI – BUDAPEST
 7. PRIVATNA LICA
 8. O. BAČKE TOPOLE
 9. SAT-TRAKT – BAČKA TOPOLA
 10. TEPIH SERVIS »BOBAN« – BAČKA TOPOLA
 11. VOLONTERI
 12. ŽITKO – BAČKA TOPOLA
 13. AP VOJVODINA
 14. »SODA – VODA« FEKETE – BAČKA TOPOLA
 15. BANJA KANJIŽA – KANJIŽA
 16. CVEĆARA »PALMA« – BAČKA TOPOLA
 17. DEMOKRATSKA STRANKA – BAČKA TOPOLA
 18. HOTEL »KRIVAJA« – KRIVAJA
 19. KATOLIČKA VERSKA ZAJEDNICA – BAČKA TOPOLA
 20. NARODNA BIBLIOTEKA – BAČKA TOPOLA
 21. MC DOLNALD’S – SUBOTICA
 22. OKRUŽNI SUD – SUBOTICA
 23. OPŠTINSKI SUD – BAČKA TOPOLA
 24. PANNON RTV – SUBOTICA
 25. PEKARA »ROBI« – BAČKA TOPOLA
 26. U.R. »GURMAN« – BAČKA TOPOLA
 27. SARA – SHARING AMERICA’S ABROAD – USA (CLEVELAND)
 28. SAVEZ UDRUŽENJA ZA POMOĆ MNRO U AP VOJVODINI
 29. VERSKA ZAJEDNICA GOLGOTA – BAČKA TOPOLA
 30. ZOO PALIĆ – PALIĆ

Comments are closed.