Donacije

Sve Vaše donacije primamo sa velikom zahvalnošću!

Banka

Banka Intesa
Milentija Popovića 7b
11000 Beograd

Primalac

Humanitarno društvo »Bethesda«
24300 Bačka Topola
Senćanski put 16/A
Srbija

Žiro račun: 160-927912-46

Money trensfer payment instructions in EUR
Money trensfer payment instructions in USD

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

Comments are closed.