2014

 1. ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE BAČKA TOPOLA
 2. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD – BAČKA TOPOLA
 3. C TEXTIL S.Z.T.R. – BAČKA TOPOLA
 4. CVEĆARA BLISKO – BAČKA TOPOLA
 5. CVEĆARA PALMA – BAČKA TOPOLA
 6. DOM KULTURE – BAČKA TOPOLA
 7. ELEKRTOMONT – BAČKA TOPOLA
 8. FEMMES DE EUROPE – BRISEL
 9. FOTO »RIND« – BAČKA TOPOLA
 10. GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE KOSTOLANJI DEŽE – SUBOTICA
 11. P. »KOMGRAD« – BAČKATOPOLA
 12. KRISTAL S.Z.R. – BAČKA TOPOLA
 13. MESNA ZAJEDNICA – BAČKA TOPOLA
 14. MESNA ZAJEDNICA – NOVO ORAHOVO
 15. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
 16. NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE – SUBOTICA
 17. NARODNA BIBLIOTEKA – BAČKA TOPOLA
 18. OKRUŽNI SUD – SUBOTICA
 19. O. CRVENOG KRSTA – BAČKA TOPOLA
 20. OPŠTINSKI SUD – BAČKA TOPOLA
 21. OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ – BAČKA TOPOLA
 22. ORVILLE UCC AND SARA – AMHERST/ OHIO/USA
 23. OSI/MHI – BUDAPEST
 24. PATRONAŽNA SLUŽBA DOMA ZDRAVLJA DR. HADŽI JANOŠ – BAČKA TOPOLA
 25. PRIVATNA LICA
 26. SAT-TRAKT – BAČKA TOPOLA
 27. SAVEZ UDRUŽENJA ZA POMOĆ MNRO U AP VOJVODINI
 28. O. BAČKE TOPOLE
 29. »SODA – VODA« FEKETE – BAČKA TOPOLA
 30. SRPSKA SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE – BAČKA TOPOLA
 31. U.R. »GURMAN« – BAČKA TOPOLA
 32. TEPIH SERVIS »BOBAN« – BAČKA TOPOLA
 33. VERSKA ZAJEDNICA GOLGOTA – BAČKA TOPOLA
 34. VOLONTERI
 35. ZOKI KOP – BAČKA TOPOLA

Comments are closed.