Donations

Sve Vaše donacije primamo sa velikom zahvalnošću!

Banka

Banka Intesa
Milentija Popovića 7b
11000 Beograd

Primalac

Humanitarno društvo »Bethesda«
24300 Bačka Topola
Senćanski put 16/A
Srbija

Žiro račun: 160-927912-46

Money trensfer payment instructions in EUR
Money trensfer payment instructions in USD

Comments are closed.