Dijagnostika i tretman

D i T

Služba za defektološku i psihološku dijagnostiku i tretman je namenjena deci od 0 do 16 godina.

Tretmane i dijagnostiku sprovode defektolog-oligofrenolog, logoped i psiholog.

Roditeljima kojima je potreban savet u vezi vaspitanja dece, stimulativnih aktivnosti i aktvnosti tretmana kao i procene, usluga je dostupna u našoj opštini bez potrebe za putovanjem u druge centre.

 

Ukoliko želite, u mogućnosti ste da kontaktirate naše stručne radnike:

Arabela Varga, dipl. psiholog – porodični savetnik, porodični edukator

Ivet Ađaš, dipl. defektolog – logoped

Aniko H. Varmuža, dipl. defektolog – oligofrenolog

Ivana Vujić, dipl. defektolog – prevencija i tretman poremećaja u ponašanju

Comments are closed.