Projekti

Naziv projekta Donator Uloga u projektu
1) Humanitarni dom Bethesda - Bačka Topola USAID/ADF - USA Nosioc projekta
2) Projekat Bethesda - Bačka Topola Ekumenska Humanitarna Organizacija - Novi Sad Nosioc projekta
3) Zajedno - Efikasnije! Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine - Novi Sad Nosioc projekta
4) Kratkotrajni smeštaj – pomoć porodici Fond za socijalne inovacije pri Ministarstvu rada i socijalne politike - Beograd Partner na projektu Dom-a za LOMR “Otthon” - Stara Moravica
5) Šansu i za decu i omladinu sa višestrukom ometenošću Nacionalna služba za zapošljavanje - Beograd Nosioc projekta
6) Čas - Šansa Queens’ and Clare Overseas Education Fund (QCOEF) – Cambridge, UK Nosioc projekta
7) Šansa i za decu i omladinu sa višestrukom ometenošću Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF CEE) – Netherland /Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) - Beograd Nosioc projekta
8) Prikupljanje donacija od pojedinaca / - ki za obnavljanje i dopunu novim sadržajima starog igrališta Globalni fond za fondacije za razvoj zajednice (GFCF) / Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) - Beograd Nosioc projekta
9) Children First Open Society Institute / Mental Health Initiative (OSI / MHI) - Budapest, Hungary Nosioc projekta
10) Door to Door Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF CEE) – Netherland / Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) - Beograd Nosioc projekta
11) Door to Door i Wings to Spread Open Society Institute / Mental Health Initiative (OSI / MHI) - Budapest, Hungary Nosioc projekta
12) Razvojne igračke za OSI Nacionalni Savet Mađarske Nacionalne Manjine - Subotica Nosioc projekta
13) Programske aktivnosti – kontinuirano od 2011. g. Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalni pitanja – Beograd Nosioc projekta
14) Usluga dnevni boravak – kontinuirano od 2005. g. Opština Bačka Topola Nosioc projekta
15) Sufinansiranje troškova usluge dnevni boravak – kontinuirano od 2014. g. Mesna zajednica - Bačka Topola Nosioc projekta
16) Prozor u svet "Krivaja" d.o.o. - Bačka Topola Nosioc projekta
17) Greenhouse construction Association Femmes d’Europe a.i.s.b.l. - Brisela Nosioc projekta
18) Sufinansiranje funkcionisanja dnevnog boravka Nacionalni Savet Mađarske Nacionalne Manjine - Subotica Nosioc projekta
19) Radna terapija - Razvoj usluge dnevnog boravka za odrasle sa telesnim invaliditetom, odnosno intelektualnim teškoćama i Razvoj usluge rani tretman i dijagnostika Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Beograd Nosioc projekta
20) Nabavka opreme za tretman reedukacije psihomotorike Nacionalni Savet Mađarske Nacionalne Manjine - Subotica Nosioc projekta
21) Služba za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Beograd Nosioc projekta
22) Unapređenje usluge kroz uvođenje socio-edukativnih aktivnosti u dnevnom boravku za odrasle Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Beograd Nosioc projekta

Comments are closed